Rognli Filer

Her vil jeg laste inn ting etterhvert

ROGNLI Tilstandsrapport.pdf 

---------

Tilstandsgrader (TG):

TG Hovedbetydning (NS3424) Tiltaksbehov
TG 0 Ingen symptomer Ingen tiltak nødvendig
TG 1 Svake symptomer Ordinært vedlikeholdsbehov
TG 2 Middels kraftige symptomer Moderat utbedring nødvendig
TG 3 Kraftige symptomer Store utbedringer nødvendig
TG 9 Ukjente symptomer Ukjent

---------

 Bygningsdel   Bygningsdel Kort beskrivelse og vurdering TG
 1   HELHET 

Middels stor, eller liten villa fra mellomkrigstiden.

Huset har gjennomgått få endringer siden det ble bygget, og fremstår som svært autentisk.

Huset har et vesentlig vedlikeholdsetterslep, og det er til dels alvorlige råteskader i gulvkonstruksjonen, yttervegger og tak.

 TG3 

---------